Home

Plo efteruddannelse personale

PLO Efteruddannelses kurser varierer i længde fra en enkelt dag til en hel uge. En række af vores kurser afholdes i udlandet, men de fleste er placeret forskellige steder rundt om i landet. Hovedparten af vores kurser henvender sig til praktiserende læger, men vi har også et stort og varieret udbud af kurser til praksispersonale Kursus OK Dato Sted Demens i praksis 26/09 2019 Vejle Bliv superbruger på WebReq og tovholder på WebPatient (2 moduler) 11/09 2019 Middelfart Demens i praksis (AFLYST) 28/02 201 Tilskud for efteruddannelse gives for praksispersonale, der er fastansat minimum 20 timer ugentlig, og som har klinisk arbejde. Du kan søge om refusion for én kursusaktivitet årligt for hvert personale inden for et af de to temaer. Den samme læge kan dog godt få refusion for flere ansattes efteruddannelse hvert år

Kurser 2018/19 PLO Efteruddannelse

Efteruddannelse for praksispersonale Der er kommet tiltagende fokus på også at sikre videreuddannelsen af personalet i almen praksis og der udbydes i stigende omfang kurser for netop denne gruppe. Der er flere udbydere af kurser indenfor efteruddannelsen, bl.a. PLO-E (Lægedage og enkeltkurser) og de regionale kvalitetsenheder PLO -EFTERUDDANNELSE 2018 for praksispersonale PLO -EFTERUDDANNELSE (program) Dato for kursus 2018 • 12. april og 24. maj på Hindsgavl • 3. oktober og 1. november på IDA i København Kursus tekst: Webpatient er et elektronisk system til almen praksis, der gør det muligt for patienter at tag PLO Efteruddannelse udbyder omkring 2.000 kursuspladser i diabetes og KOL bare i år. Efteruddannelse på lungeområdet er nemlig blandt de ting, som de praktiserende læger skal igennem, efter en anseelig gruppe patienter med KOL og diabetes er flyttet fra ambulatorierne og ud i almen praksis

PLO Efteruddannelse arbejder med en vision om at sikre den alment praktiserende læge og praksispersonalet landets bedste efteruddannelse indenfor almen medicin til gavn for patienter, det samlede sundhedsvæsen og den enkelte praksis. Læs om og tilmeld dig kurserne for læger. Læs om og tilmeld dig kurserne for praksispersonale PLO Efteruddannelse er en del af PLO. Efteruddannelsesafdelingen varetager efteruddannelsen for almen praksis, og det gælder både for læger og praksispersonale. Kursusoversigt. Her kan du finde, alle de kurser PLO-E udbyder til læger og praksispersonale.

Nye personalekurser PLO Efteruddannelse

  1. Det kan give god mening at lægge et loft over en branche, hvis man ønsker at begrænse udviklingen. Men det er vel ikke det, man har brug for lige nu, hvor mange ikke har deres egen læge, og endnu flere oplever, at de må vente for længe på at få en tid hos deres læge?, spørger Mireille Lacroix fra PLO's bestyrelse i debatindlæg
  2. istrative kompetencer. Du kan vælge at følge hele sporet eller tage de dele, du.
  3. PLO-Efteruddannelse har i en årrække udbudt en lang række kurser til praksispersonale, og udbyder i 2019 mere end 130 kurser direkte målrettet vores personale. Men udbuddet har faktisk ikke kunnet stå mål med efterspørgslen, og kurserne er blevet revet væk. PLO har derfor indgået en aftale med Danske Regioner om udmøntningen af 60.
  4. Kompetence360 byder alle velkommen. Uanset om du er en stor eller lille organisation, jobsøgende, leder eller medarbejder. Vi er sat i verden for at levere kurser og uddannelser til det enkelte menneske, der ønsker udvikling og et godt arbejdsliv
  5. I dette katalog finder du Nord-KAPs aktiviteter inden for efteruddannelse og kvalitetsudvikling i efteråret og vinteren 2017-2018. Vi tilbyder blandt andet støtte til ledelses- og organisationsudvikling i egen praksis og forskellige typer af konsulentbesøg ude i klinikkerne og, som noget nyt, i DGE grupperne
  6. PLO Efteruddannelse tilbyder kurser med både faglig og organisatorisk indhold, ligesom organisationen har kurser målrettet den praktiserende læge og klinikkens øvrige personale - kurser der ifølge praktiserende læge og lægefaglig konsulent i PLO Efteruddannelse er stor efterspørgsel på

Velkommen til Klinikpersonalets uddannelsesdag i Rebild Bakker. Vi er glade for igen i år at kunne byde velkommen til Klinikpersonalets uddannelsesdag, som er blevet til i samarbejde mellem PLO-E, PLA og de faglige organisationer; HK/Privat, DSR og dbio.. I år holder vi dagen tre steder rundt om i landet Tine Dreijer (f. 1971) Speciallæge i almen medicin Læge fra Odense Universitet 2001 Speciallæge i Almen Medicin Praktiserende læge fra marts 200 PLO kurser -tilmeldingerne er igang - se mere under fanen undervisning. NYT: Har din gruppe aftale med arbejdsgiver om at bruge 1 time af arbejdstiden til RIV-møder ?? - se mere i Valby's model. Bestyrelsen informerer: Vi oplever indimellem udfordringer omkring mødeafholdelse i grupperne incl. underviser

Det stiller nye krav til lægerne, men ikke mindst også sygeplejerskerne, sekretærerne og øvrigt personale i almen praksis. Derfor har regeringen prioriteret 60 millioner kroner til, at personalet i almen praksis får mere efteruddannelse i regi af PLO. Almen praksis er tiltænkt en helt central rolle i fremtidens sundhedsvæsen Hvem er vi: PLO Efteruddannelse blev etableret i 2013 og er en del af Praktiserende Lægers Organisation. Vi udbyder en lang række kurser i løbet af året til praktiserende læger og deres personale, samt står for en stor årlig konference, Lægedage, med ca. 3.000 deltagere fra almen praksis, tre uddannelsesdage for klinikpersonale og to. Styregruppens formål: Styregruppen har, på vegne af bestyrelserne i PLO og DSAM, ansvaret for at formulere overordnede politikker vedrørende efteruddannelse af praktiserende læger, samt konkret at iværksætte relevante efteruddannelsesaktiviteter for såvel de praktiserende læger, yngre læger som praksispersonale Kravet er dog, at kurserne skal være godkendt af PLO Efteruddannelse til systematisk efteruddannelse for, at du kan få refusion. Det skal derfor fremgå af det pågældende program, at det er en del af den systematiske efteruddannelse. På PLO-E.dk kan du se de kurser, som p.t. er udbudt under den systematiske efteruddannelse

Tilskud til efteruddannelse af praksispersonale - sådan søger

Mød PLO på Lægetorvet Du kan møde personale fra PLOs sekretariat på Lægetorvet. Kom hvis du har spørgsmål eller input til nye initiativer, du kunne tænke dig at sekretariatet skal arbejde. Lægekurserne.dk et kursustilbud med mest mulig kursus for pengene. Foreningen henvender sig til læger og personale i den primære og sekundære sundhedssektor Lægekurserne.dk er dannet som en efteruddannelsesforening hvis formål er at tilbyde kvalificeret efteruddannelse til læger og praksis/plejepersonale PLO Efteruddannelse og Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol) har indgået en partnerskabsaftale om udvikling af kurser til de praktiserende lægers personale. Som det første blev der i vinteren 2016/2017 afholdt et kursus med titlen Patienter med kronisk sygdom i almen praksis

Efteruddannelse for praksispersonale - dsam

populær: