Home

Sikre hinanden ved huskøb

Sådan sikrer I hinanden, hvis I ikke er gift. Hvis man ikke er gift, og man får et barn sammen, skal man sørge for at oprette et testamente. Det er den eneste måde, man kan sikre hinanden på, hvis den ene part afgår ved døden. Man kan dog ikke sikre hinanden lige så godt som ved ægteskab Ved oprettelse af et udvidet samlevertestamente, er man som ugift samlevende stillet som ægtefæller i arveretlig henseende. Det betyder, at den efterladte samlever vil arve den afdøde, herunder også afdødes andel af den fælles ejerbolig Vælger man at bo sammen uden at være gift, skal man gøre sig klart, at man i hvert fald er nødt til at få lavet nogle papirer, for det tilfælde at man går fra hinanden, eller at den ene afgår ved døden. At vise omsorg for hinanden, at tage sig af hinanden og sikre hinanden er en del af et godt parforhold I 2008 blev loven ændret, så samlevende, der har boet sammen i mindst to år eller har børn sammen, kan angive hinanden som nærmeste pårørende i forsikringer og pensionspolicer. »Men politikerne lavede loven, så man aktivt selv skal sikre hinanden. Det sker ikke automatisk, og det ved folk ikke«, siger Helle Larsen Vi ønsker at sikre hinanden og børnene bedst muligt. Kan I oplyse, hvordan vi står som samboende, og hvis vi gifter os? Skal der skiftes med afdødes børn, når den første af os dør, hvis vi er gift ? L.H. Svar: To gange JA

Ægteskab eller testamente? Sådan sikrer I hinanden - alt

Køb af bolig som samlevende / Ugifte - Det bør du være

  1. Særeje handler altså i høj grad om at sikre sig sin egen formue - samt være på den sikre side, hvad angår eventuelle særbørns ret til at arve. Overvej særeje eller fælleseje, når I bliver gift. Når du skal giftes, er det sjældent, at du gør dig tanker om, at du kan blive skilt igen
  2. Hvis I, da I blev gift, har indgået en aftale om særeje i ægteskabet, svarer det til, at I på forhånd har fraskrevet jer et krav på værdien af den anden ægtefælles halvdel af formuen, fx værdien af boligen, ved separation og skilsmisse, og i nogle former for særeje også ved død
  3. Som huskøber er der en række økonomiske og juridiske forhold, som der skal være styr på. Vi rådgiver dig gennem hele forløbet. Før købet hjælper vi dig med at få et overblik ved at gennemgå de økonomiske og juridiske forhold; herunder særlige forhold vedrørende grunden og huset, tilstandsrapport, grundejerforeningens vedtægter, kommunale oplysningsskemaer mv
  4. Når man ejer fast ejendom, er det vigtigt at sikre sig selv, hinanden og sine arvinger. Vi rådgiver om, hvordan du/I sikrer dig/jer bedst muligt, samt hjælper dig/jer gennem processen, såfremt der er behov herfor. Nedenstående pakker er komplette inden for hvert sit område. Alle pakker er alt inklusiv
  5. Huskøb for begyndere. Det er nemt at forelske sig i et hus og tænke: det er lige noget for mig. Men fra du sætter dig for at købe hus, til alt er på plads, er der længere end man lige tror - især for helt grønne førstegangskøbere

At købe drømmehuset sammen - Boligsiden - Bolignyhede

Ulempen er derimod, at længstlevendes formue bliver fælleseje ved førstafdødes død, hvilket kan have utilsigtede konsekvenser. Jeg anbefaler derfor ofte, at man i stedet aftaler kombinationssæreje, således at førstafdødes formue bliver til fællesseje og længstlevendes til fuldstændigt særeje ved skifte i anledning af død Det kan dog være svært for dig som privat person at gøre, når du ikke ved, hvad du skal se efter. Hverken i boligens papirer eller på selve boligen. Ved at få en køberrådgiver til at hjælpe dig, kan du dog være sikker på, at du ikke er ved at købe katten i sækken. For de fleste er deres bolig det dyreste, som de kommer til at eje Jeres fælles indbo indgår i jeres fælles værdier og skal deles, når I skal skilles. Flytter I fra hinanden, før bodelingen er aftalt, har du ret til at tage dine egne ting med. Det betyder, at du eksempelvis må tage dit tøj og smykker med. Er du ikke sikker på, at de pågældende ting er dine, er de som udgangspunkt fælleseje Der er umiddelbart store fordele ved at fravælge det billigste testamente, of derfor vælge et notartestamente, da dette er den sikre løsning. Testamenteprisen er et engangsbeløb, da der ikke er løbende udgifter til opbevaring af dine sidste ønsker Samlevende har ikke legal arveret efter hinanden. Heller ikke selvom de har boet sammen i mange år, har børn sammen eller lignende. Derfor skal samlevende oprette testamente, hvis de ønsker at sikre hinanden. For bedst mulig sikring af sin samlever må man i stedet indgå ægteskab

Vi fik lavet vores papire ved den advokat der også lavede alt ang vores huskøb. Da papirene var lavet skulle vi ned på kommunen og skrive dem under med et vidne (kan ikke huske hvad det hedder) Jeg syntes du skal prøve at ringe til en advokat og høre hvad det koster og om der evt. er noget af det i selv kan gøre så det bliver billigere sikre (imperative sikr or sikre, present tense sikrer, passive sikres, simple past and past participle sikra or sikret, present participle sikrende) to ensure to secur

Familiearveret Wantzin Ejendomsadvokater rådgiver om og udarbejder testamenter, fremtidsfuldmagter, ægtepagter og samejeoverenskomster mellem samboende. I forbindelse med en ejendomshandel bør du/I tage stilling til, hvordan du/I sikrer jer selv, jeres pårørende og hinanden For at undgå at ende i sådan en situation anbefales det at benytte sig af en boligadvokat, når man skal købe hus. En anden problematik, der melder sig ved et huskøb er, hvordan man som par kan sikre hinanden, hvis man ikke er gift. Det er nemlig sådan, at man ikke arver hinanden, hvis den ene falder bort, når man ikke er gift

Advokaten vil typisk også hjælpe med at sikre, at I er optimalt stillet, hvis I er to, der køber bolig sammen - her kan der nemlig opstå problemer - særligt hvis I ikke er gift. Det kan eksempelvis være, hvis I går fra hinanden, eller hvis den ene afgår ved døden skulle det så ske at i gik fra hinanden jamen så se det fra den lyse side, du har ingen gæld. og bliver i gift jamen så er det lige så meget dit!! det eneste jeg syntes der er vigtigt er at man sørger for at man sikre hinanden i tilfælde af bort gang og dette er vigtigt hvis i har børn. så se sådan her på det 10 vigtige råd, når du flytter sammen med kæresten. Din økonomi bliver stærk påvirket, når du flytter sammen med din kæreste. Læs, hvordan I undgår at betale for meget, og hvordan du sikrer dig økonomisk, hvis I går fra hinanden Mads kan låne Louise 250.000 kroner og udarbejde et gældsbrev, så de indskyder samme beløb i huset. De kan udarbejde en samejeaftale og eventuelt en ægtepagt og testamente, hvor de aftaler, hvad der skal ske med de 500.000 kroner, hvis de går fra hinanden, eller hvis den ene dør, siger Helle Larsen, og fortsætter

Det blev bl.a. udtalt, at såfremt man ønskede at sikre sig bedst muligt kunne man blot gifte sig, og ønskede man ikke at opsøge præsten måtte man opsøge advokaten! Status i dag er altså, at I som ugifte samlevende kun arver hinanden, hvis I enten hver især eller sammen har oprettet et testamente, hvori I begunstiger hinanden Så vi var ved advokaten og fik lavet et testamente, hvor der står at vi arver hinanden, hvis den anden dør. Samme rettigheder, som hvis man er gift. Vi fik også lavet en samejeoverenskomst, og for de to ting, gav vi 6250 kr. Synes det er godt at I har tænkt i de baner, og at I vælger at sikre hinanden, det er der mange der ikke gør Man kan f.eks. sikre sig ved at oprette et gensidigt testamente, hvor man indsætter hinanden som arvinger. Man bør også indføre hinanden som begunstiget i diverse forsikringer. En krydslivsforsikring i tilfælde af død er én af mulighederne. Testamente i et papirløst samlivsforhol

Ugifte par glemmer at sikre hinanden - politiken

Kan samlever få efterløn ved dødsfald? Skal afdødes samlever aflevere halvdelen af forsikringssum? Kan jeg indsætte min samlever som begunstiget på min kapitalpension? Kan fogeden gøre udlæg i ting, som tilhører min samlever? Hvordan sikrer vi hinanden? Er jeg reelt enlig forsørger Ejendommen kan være erhvervet, inden I traf hinanden og giftede jer, der kan have været skattemæssige fordele ved, at din ægtefælle købte ejendommen alene, og det kan være et udslag af det tidligere kønsrollemønster, hvor mænd var forsørgere, mens kvinder i langt større omfang arbejdede i hjemmet En forsikring ved ejerskifte dækker dog kun skader der er opstår inden du overtog boligen. Som køber er en forsikring ved ejerskifte dækkende, hvis der dukker skader op, som ikke er forventelig af den type bolig du har købt. Fugt i et hus af ældre dato er forventeligt, og er derfor ikke dækket af ejerskifteforsikring Det er derfor vigtigt, at I får sikret hinanden i tide ved oprettelse af et testamente. Forsikringer og pensioner. Testamente sikrer imidlertid kun fordeling af jeres kontante formue og fysiske aktiver, ikke fordeling af jeres pensioner og forsikringer. Man kan ikke ved testamente indsætte en begunstiget i en forsikrings eller pensionsordning. Ens situation og ønsker kan ændre sig mange gange i løbet af ens liv. Derfor bør I sikre jer, at jeres ægtepagt og testamente er overensstemmende i forhold til de ønsker, som I har. I et testamente kan I fx sikre den længstlevende ægtefælle bedst muligt, sikre jeres børn fx ved at bestemme særeje over arv, som I efterlader eller.

-Vi vil sikre hinanden bedst muligt - juraeksperten

Mange ægtefæller har været gift før - og begge har måske også børn fra tidligere forhold. I sådanne familieforhold vil man kunne have brug for en løsning, hvor man har fuldstændigt særeje under ægteskabet og tillige i et testamente giver afkald på arv efter hinanden, således at ens egne børn arver alt straks ved ens død Ud over at sikre hinanden gennem et testamente kan man yderligere sikre hinanden via pensionsordninger og livsforsikringer. Det gør man ved at sikre sig, at de bliver udbetalt til ens samlever, hvis man dør. Det vil igen give mulighed for at den efterlevende kan betale udgifterne i forbindelse med den fælles bolig

Testamente for ugifte samlevende med særbørn - Legal Des

  1. Hvis vi gerne vil sikre, at den anden part kan blive boende i lejligheden, såfremt der skulle ske noget med den ene af os, hvordan sikrer vi bedst det? Ved at lave testamente eller ved at blive gift? Jeg ser frem til at høre fra dig. Svar: Ugifte samlevende har ikke automatisk arveret efter hinanden
  2. Advokat ved huskøb. Hvis du er boligkøber og endelig har fundet først frem til drømmehuset, kan du let føle dig presset til at underskrive en købskontrakt. Hvis du gør det, skal du sikre dig, at den indeholder et såkaldtadvokatforbehold, som betyder at en boligadvokat kan annullere handelen, hvis de juridiske forhold ikke er overholdt
  3. Denne løsning er velegnet, hvis I ønsker at sikre hinanden i forbindelse med store økonomiske dispositioner, fx boligkøb. Der findes to typer, vidnetestamente og notartestamente. Vi anbefaler altid det sidste, der sikrer registrering i lokalt register. Fra kr. 6.875,-ved oprettelse af testament
  4. partner bedst muligt ved
  5. Husk testamentet, når du handler bolig - ellers kan du komme i klemme. Det er en god idé at sikre sig mod dødsfald, skilsmisse og risiko for demens, når man køber bolig

I tilfældet med Søren og Mette handlede det om at sikre den fælles bolig mod Sørens kreditorer. Et andet typisk scenario er, at kun den ene part har en større sum penge at skyde i bolighandlen. Som eksempel kan vi tage Louise og Mads, der er gift Ved ledninger med ringe eller meget lidt fald skal denne rensning muligvis foretages lidt oftere. Reparationsarbejder Ved reparationsarbejder er det vigtigt at sikre, at rotterne forbliver inde i kloaksystemet. Ved arbejdstids ophør, selv hvis man blot forlader arbejdet nogle timer, skal man sikre en forsvarligt afpropning afløbssystemet Jeg ved det ikke, men én ting er sikkert, at det ikke er smart at lade et hus eller bolig virke tomt og forladt. I Sydhavnen hvor vi nu bor, er her et særligt fællesskab. Ikke blot blandt borgerne i bydelen, som altid hilser, smiler og hjælper hinanden. Men også i vores opgang

Huskøb som ugifte - Boligdebatten

Du kan sikre dig ved enten af blive medejer af boligen eller få lavet en aftale, hvor der indgår en rimelig opsigelsesvarsel og et kompensationsbeløb, der kan være en vis procentdel af den friværdi, som er opsparet i huset, mens du har boet i det og bidraget til driftsomkostningerne Jeg købte selv hus med kærsesten i Januar, og vi er heller ikke gift, og ønsker heller ikke at blive det endnu. Via banken fik vi tegnet en krydsliv-forsikring, der kort går ud på at dør den ene af os, så har den der sidder tilbage kun sin egen halvdel af gælden, så vedkommende stadig har råd til at blive i huset.. Du kan beholde din pension Som regel skal opsparing til pension ikke deles ved skilsmisse. Du beholder derfor din egen pension, og det gør din tidligere ægtefælle også - undtagen hvis jeres opsparing har været ekstremt ulige fordelt He Min kæreste og jeg har lige købt hus, og i forbindelse med banklån mm. er vi blevet anbefalet fra mange sider at blive gift for at sikre hinanden rent.

Fra 2008 kan samlevere altså ved testamente sikre hinanden bedre end hidtil, hvis der er særbørn. Men det er som altid, når man skal prioritere hensyn til sin samlever i forhold til sine børn, meget vigtigt også at træffe bestemmelse i testamentet om arvens fordeling, hvis f.eks. samleveren selv dør kort tid efter Tendensen fra bankerne er desværre meget klar, de deler færre og færre lån op og ønsker i stedet for at sikre sig selv med at have to debitorer på lånene i stedet for kun en. Læs mere her hvor jeg giver hjælp til gæld. Ved skilsmisse økonomi er der rigtig meget at hente ved at investere i den rigtige vejledning Vi vil gerne sikre hinanden bedst muligt i tilfælde af, at den ene pludselig stempler definitivt ud; sikre at arvingerne i første omgang kun skal have tvangsarv - det hedder det! - så den tilbageværende kan sætte sig ned og blive siddende i huset. Og vi vil sikre, at boet siden fordeles retfærdigt, når den sidste af os takker af Kun ved at oprette et testamente, kan ugifte par sikre hinanden fuldstændig. Mange lever en stresset tilværelse i de år, hvor man får børn og bygger rede, og flere glemmer at tænke langsigtet. Måske fordi de ikke har lyst til at overveje en situation, hvor partneren går bort

Fortrydelsesret ved boligkøb. Kan man fortryde en bolighandel? I alle bolighandler hvor køber er forbruger gælder der en lovbestemt fortrydelsesret. Hvor i mod rådgiver/advokatforbeholdet er en aftalt betingelse i købsaftalen, er købers fortrydelsesret altså bestemt ved lov Nogle ældre andelsboligforeninger er bygget på nogle principper om fællesskab og fælles værdier, og at man kommer hinanden ved. Dette kan være tiltalende for mange mennesker, der er på udkig efter en ny bolig. Få rådgivning fra en andelsboligadvokat, der kan hjælpe med at sikre, at du køber det rigtige Boligkøb, boligsalg. Husk at sikre hinanden | Wantzin Ejendomsadvokater . HUSK at sikre dig selv, hinanden og jeres kære, når du/I er boligejere. Wantzin Ejendomsadvokater har gjort det lettere for jer ved at udvikle en række ydelser, som er aktuelle netop som boligejer. Det gælder om at have styr på papirerne, før der bliver brug for dem Det er en skam at betale for mange penge for ens boligadvokat - men mange danskere gør ikke deres indledende arbejde godt nok og betaler mange tusinde kroner for meget som følge heraf. Det kan du undgå ved at finde en billig boligadvokat. JUF.dk kan hjælpe dig med at finde den billigste boligadvokat. Det sker ved hjælp af skemaet herunder

Boliglån og renter. Renten på et boliglån er det vel nok vigtigste parameter i forhold til at finde det rette lån. Forskellige banker tilbyder forskellige renter, og derfor er det bedste våben i kampen for at finde et favorabelt og billigt boliglån også at spille de forskellige banker ud mod hinanden Men det er samtidig vcigtigt at du passer på dig selv og dine piger ved at ta nogle forholdsregler. Hvis dig og kæresten pludselig finder ud af det ikk fungere, og han smider dig ud, så står du med ingenting. Du skal til at finde et nyt sted at bo og alt muligt, self håber man at kæresten vil hjælpe dig, men man ved aldrig • Juridisk rådgivning og hjælp ved afslutning af handlen. Samejeoverenskomst - kr. 1.995.-Anbefales når 2 ugifte køber ejendom sammen. Aftalen regulerer også når man her kommer med forskelligt indskud. Samejeoverenskomsten sikrer at man har en fair nødplan hvis i skulle komme i den situation at i går fra hinanden. Ægtepagt - kr. 3.750. Idag kan man sikre hinanden bedre igennem en advokat end ved almindeligt giftermål, så hvis I ønsker at sikre hinanden nu, men vente med stort bryllup, så afsted til advokaten og lav et testamente og evt. Særeje

Boligkøb som ugift Få hjælp som ugifte boligkøbere - Advoda

Så hvad gør vi så i stedet for for at sikre hinanden. Vi er først lige flyttet sammen her i 2014, selvom vi har været sammen i 3½ år, og vi er gjort bekendt med, at man først kan sikre hinanden, når vi har været samboende i 2 år eller alternativt blive gift, hvilket vi ikke er helt klar til for nuværende De varme sommermåneder juni, juli og august er uden lige de måneder, hvor danskerne oftest giver hinanden et ja foran alle deres nærmeste Hvis du skal giftes - eller allerede er i et registreret parforhold - ved du måske allerede, at din pension og forsikringer ændrer sig. Derfor kan det være en god idé at få set nærmere på, hvordan du og din udkårne er dækket, når I. Derfor er det en rigtig god ide, at søge rådgivning fra en boligadvokat, der kun rådgiver med dine interesser i tankerne, så du kan sikre dig mod de juridiske faldgruber, der måtter være ved bolighandlen. Brug din boligadvokat rigtig. Kontakt os inden du underskriver købsaftalen. Hermed sikrer du mest muligt ud af vores rådgivning Mange ugifte samlevende og ægtefæller har - ofte i forbindelse med huskøb - tegnet livsforsikringer gennem banken. Det er vigtigt at være opmærksom på om banken i den forbindelse har pant i livsforsikringen Hvordan har I sikret hinanden? skoedekontoret.dk I Danmark ejer ægtefæller hver sine aktiver og hæfter for hver sin gæld under ægteskabet, og det er først ved ægteskabets ophør på grund af skilsmisse, separation eller død, at formuefællesskabet træder i kraft, dvs. at formuen gøres op og fordeles ligeligt mellem parterne. Med en.

Testamente for ugifte samlevende - Legal Des

At købe et nyt hjem er ingen lille udgift - men ikke alene selve grunden og huset eller lejligheden koster penge. Der er også en del udgifter forbundet med lån og tinglysning ved en ejendomshandel. I denne tekst går vi ud fra, at du er nødt til at låne pengene til den kommende ejendomshandel med Læs mere Hvad koster det at købe boli En byggesagkyndig som os kan hjælpe med at gå alle detaljerne i byggeriet igennem og dermed sikre dig mod økonomiske overraskelser senere hen. Ved valg af byggesagkyndig gælder det derfor, at du skal vælge den uvildige rådgiver, du har størst tiltro til [05/04/19] Samvær - Delt bopæl - Få advokathjælp i din børnesag. Nye regler ved Familieretshuset pr. 1. april. Hos Advokat Reinwald har vi fokus på, hvad der er bedst for såvel forældre som for børn, og vi vil derfor gerne hjælpe i forbindelse med alle de spørgsmål og forhold, som måtte opstå i forbindelse med fastsættelse af et samvær

Tre ud af fire papirløse par har glemt at sikre hinanden ved

Sund gravid - undersøgelser, helbred, vaccination mm. Tanker og følelser. Problemer i graviditete At have et fast arbejde og spare op er en god metode, hvis du gerne vil være almindeligt velhavende. Men det er ikke noget, der giver dig mulighed for at stoppe med at arbejde i en alder af 50 og flytte til Spanien eller rejse ud i længere tid med din ægtefælle

En romantisk date kan bestå af meget, og derfor er der desværre også nogle udgifter forbundet med det. Og det er især, hvis du har planlagt et besøg på nogle af de lidt finere steder. Start daten med at hente din udkårende med en buket roser. Tag derefter ud til en eller anden aktivitet, hvor i kommer hinanden ved Det betyder, at skulle I gå fra hinanden, så går I fra hinanden, og beholder hvert jeres særeje. Ved død forbliver først afdødes særeje skilsmissesæreje, og særejet bliver dermed til formuefællesskab. Fordelen ved dette er, at længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med formuefællesskabet Hvis I er ugift, kan det være passende, at I på samme tid får lavet et testamente, hvor I indsætter hinanden som arvinger. Med et sådant såkaldt udvidet samlevertestamente er I nemlig sikre på, at den længstlevende ikke må forlade boligen, da ugifte samlevende i udgangspunktet ikke arver noget fra hinanden

Når mor og far ikke er gift - sådan sikrer I bedst hinanden

Her 2 mdr. efter huskøb er jeg ude af stand til at komme i kontakt med JuraSkat. Det er hele tiden et callcenter der tager imod besked og giver den videre. Der bliver ikke ringet tilbage. Det mangler stadig at blive lavet skøde - overtagelse var den 1.11. 2018. Det er yderst problematisk, idet der allerede er betalt for et skøde og for. Er du og din ægtefælle ved at flytte fra hinanden i forbindelse med bodeling, og skal den ene af Jer overtage den fælles bolig, skal der udarbejdes et såkaldt skilsmisseskøde. Dette skøde er afgørende for at den af jer som træder ud, kan frigøres fra ejendommens lån, idet kreditforeningen først kan lave endelig gældsovertagelse når. jackson - så du har en blind tro på at forholdet lykkes? for hvis i går fra hinanden, står du jo potentielt i et økonomisk sort hul. jeg synes bare ikke man kan fornægte statistikkerne, uanset hvor forelsket man nu end er - der er jo ingen par der starter ud med at sige vi holder nok ikke! Jeg ved godt at det er mellem 50.000 og 70.000 kr jeg mister om året, men det er jeg indstillet på. > 3) Skal dit beløb nedtrappes over tid således du får mindre jo > længere tid I er sammen ?f.eks du går ½ delen hvis I går fra > hinanden om 5 år og 0 kr hvis I holder sammen i 10 år eller lig Udgifterne er blandt andet ejendomsskat, husforsikring (ved huskøb), råttebekæmpelse, fællesantenne, vejlaug (ved huskøb), fællesudgifter (ved køb af lejlighed), skorstensfejer og lignende. ANDRE UDGIFTER: Ud over udgifterne til brutto- og nettoydelsen, har du varme, vand, el og gas

Huskøb: Gode råd, før du køber din første bolig - bolius

Krydslivsforsikringer er således en unik slags livsforsikring, som er med til at sikre en ekstra buffer for folk, der står hinanden nær. Hvordan fungerer denne gruppelivsforsikring? En krydslivsforsikring fungerer ved, at to personer sammen tegner en livsforsikring, som skal udbetales, når én af disse to personer dør Vi bistår med at give klarhed, skabe overblik og forebygge problemer, inden de opstår. Fx hvordan ugifte samlevende kan sikre hinanden. Hvad skal der ske ved ægteskab eller etablering af et samliv og, hvad der sker, den dag det ophører - enten fordi I vælger at gå fra hinanden, eller fordi den ene af jer går bort Anette hjalp mig i forbindelse med huskøb men du kan ved testamente begrænse arven til tvangsarv. Lige nu kan i sikre hinanden med et testamente for kun 1.

Hvad er særeje og hvordan kan I skre Jer ved boligkøb

I får ved vielsen en gensidig forsørgelsespligt over for hinanden og det betyder blandt andet, at I slipper for skattemæssige problemer, når I støtter hinanden økonomisk. Nu er der ikke længere tale om gaver, som kunne beskattes hos modtageren, men om opfyldelse af en juridisk forpligtelse Efter 5 år er en evt. avance ved salg boligen skattefri i Italien. For private boligejere, som har residens i den bolig, de sælger, gælder det, at en evt. avance ved salg er skattefri inden for 5 år fra købet, såfremt sælgeren køber en anden bolig i Italien inden for et år Hvis du og din samlever (ugifte) er ved at flytte fra hinanden, og den ene af jer skal overtage boligen, skal der laves et nyt skøde. Dette skøde er afgørende for at den af jer som træder ud, kan frigøres fra ejendommens lån, idet kreditforeningen først kan lave endelig gældsovertagelse når skødet er tinglyst

Forstå deling af gæld og formue i din bolig - Rådtilpenge

Derfor lytter vi lige meget til kvinder og mænd - samt børn, hvis der er nogle - ved huskøb, siger Søren Kraneled. at kvinder og mænd er gode til at lytte til hinanden, når de køber hus. Ekstraordinær indfrielse ved samlelån. Har man eksempelvis flere lån med høj rente, men vil gerne sikre sig en lavere rente, kan et samlelån i visse tilfælde være fordelagtigt. Ved samlelån tages ét lån i en bank, som kan bruges til at indfri de andre mindre lån Ansøg derfor gerne om at låne penge fra flere udbydere end en, så du dermed kan sammenligne priserne og vælge det billigste. Ved at lave en boligberegning kan du spille bankerne ud mod hinanden, så de hver især bliver presset til at give dig det billigste tilbud. Når du optager et boliglån, tager banken pant og sikkerhed i din bolig

Ved køb af lejligheder fremskaffer mæglerne normalt heller ikke vedtægter, regnskaber og protokoller fra ejerforeningen. Disse forskellige oplysninger kan en advokat hjælpe med at fremskaffe, og derudover gennemgår han også købsaftalen og alle dokumenter for at sikre, at alt er i orden Boliglån: Ved boliglån, hvor vi snakker om lån til restfinansieringen af de resterende 20 % til et huskøb, er det mere normalt at se renter på omkring 10-14 %. Lånet fungerer over kortere tid og derfor skal der en højere rente til for at opnå samme overskud Vi har begge to livs forsrikninger på hinanden, en i banken som betaler huset og en i vores forsrikningsselvskab der betaler bil og motorcykel og giver noget frihed, så jeg ville ha råd til at købe mine svigerforældre ud, hvis det skulle være Men vi skal ha skrevet testamente, så vi sikre hinanden! Igen tak for sva Det er altid en fordel for en køber af en fast ejendom at sikre sig et advokatforbehold. Det fungerer som en sikring af køberens mulighed for at træde tilbage fra en ejendomshandel uden at skulle benytte sig af den fortrydelsesret, der tilkommer denne efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Vi valgte at gifte os i Las Vegas, da det var en oplagt mulighed for at sikre hinanden efter et huskøb. Rejsen til USA var allerede bestilt og i stedet for at få lavet et testamente, besluttede vi at give os selv en oplevelse for livet

populær: