Home

Hvem kan komme på krisecenter

Hvem kan komme på krisecenter? Hvis du som kvinde har brug for at komme væk fra hjemmet, fordi du har været udsat for psykisk, fysisk, seksuel, materiel eller økonomisk vold i dit samlivsforhold, dit ægteskab eller i et familieforhold, kan du kontakte et krisecenter for at få ophold et stykke tid Krisecentret har på hverdage åbent fra kl. 9.00 - 20.00. Weekend og helligdage kl. 12.00 - 18.00. Telefonisk kan du altid komme i kontakt med os mellem kl. 8.00 - 22.00, alle dage året rundt. Du kan henvende dig personligt eller kontakte os på Tlf. 50773434 eller e-mail hjemmet@guldborgsund.d Hvis der ikke er en plads, kan personalet hjælpe en med at finde et andet krisecenter. Man behøver ikke kontakte kommunen for at komme på krisecenter. Dansk Kvindesamfunds Krisecentre giver også rådgivning. Det betyder at man kan ringe herind hvis man for eksempel kender nogen der bliver udsat for vold og ikke ved hvad man skal gøre. Man.

Ophold på et krisecenter LOK

 1. På Facebook oplyser forkvinde for Dansk Kvindesamfund og executive director for Dansk K vindesamfunds Krisecenter, Lisa Holmfjord, på opfordring: I NGEN kan komme på krisecenter blot, fordi 'man er uenig om børneopdragelse' eller er blevet holdt fast en enkelt gang o g lign. Krisecentre er højt specialiserede institutioner med fagligt.
 2. I dit arbejde kan du komme ud for at skulle støtte en voldsramt person i at flytte i sikkerhed på et krisecenter. På krisecenteret kan personen ud over beskyttelse også få råd og hjælp til at planlægge sit opbrud fra partneren. Mere viden. Læs om ophold på et kvindekrisecenter (LOKK
 3. Krisecenter Hvem henvender Hobro Krisecenter sig til . Hvis du er udsat for psykisk eller fysisk vold eller trusler om det, kan du/dine børn komme på Hobro Krisecenter uanset hvor i landet, du bor. Du kan komme, som du står og går, og behøver ikke kunne vise synlige tegn på vold
 4. At komme ind - og ud. Du kan frit komme og gå på Krisecenter Odense. Vi beder dig dog om at sige, når du går, så vi til enhver tid ved, hvem der er i huset. Du skal være tilbage senest kl. 23:00 - eller vente med at komme til næste dag kl. 8:00. Sikkerhe
 5. Vi kan kontaktes hele døgnet på tlf 42909018, her vil du komme i kontakt med en medarbejder, som er klar til at lytte til dig. Du vil få vished om, hvorvidt du og dine eventuelle børn, kan komme på et krisecenter. Vi kan også hjælpe dig med, at finde et sted, og give dig råd og vejledning til, hvad du kan gøre

Krisecenteret er røgfrit. Derfor må man ikke ryge på værelserne og altanerne. I stedet har vi opsat rygekabine i stueetagen, og man kan ryge i vores gårdhave. Sikkerhed. Døren er altid låst, og man kan kun komme ind ved at bruge dørtelefonen der har videoovervågning. Vinduerne er lavet af brudsikkert glas Måske har du spørgsmål om, hvad du har af muligheder for at komme væk, og videre i livet. På Kvindekrisecenter Bornholm er vi klar til at hjælpe. Hos os kan du finde et sikkert og trygt sted for dig og dine børn, hvis du har børn. Vi kan hjælpe med at give dig en sikker base og et hjem i den tid det tager at skabe et nyt liv uden vold At sikre krisehjælp, som bidrager til at kvinden kan komme ud af sin krisesituation og blive styrket i egne valg At støtte kvinden til selvhjælp med henblik på at skabe og fastholde et liv uden vold efter opholdet på krisecenter Hvordan får man ydelsen Kvinder kan selv rette henvendelse til kvindekrisecentre om optagelse Du kan komme, som du går og står - og behøver ikke vise synlige tegn vold. Erfaringer viser, at vold ikke kun rammer en bestemt type kvinder. Alle kan blive udsat for vold - og alligevel kan det være svært at tale om. På Hobro Krisecenter er der altid nogen at tale med, så du behø-ver ikke være alene om at finde e I dag beder rigtig mange voldsramte kvinder desværre forgæves efter hjælp på et krisecenter. Vi har længe påpeget problemet med de manglende pladser, og nu kan vi også handle, forklarer Flora Ghosh, direktør for LivaRehab, og tilføjer: LivaShelter er blevet muligt takket være en generøs donation fra Annie og Otto Johs

Mange af de kvinder, som kommer på Danners krisecenter, er ikke klar over, at de har været udsat for psykisk vold, men det har de alle, viser Danners erfaringer. Det er først, når de møder fagfolk på et krisecenter, at de kan tale om al den kontrol, isolation, dominans og ydmygelse, de har været ude for fra deres mand eller kæreste Der er mange fordomme om, hvem der bor på krisecenter. Jeg håber, at jeg med mit indlæg kan skabe fokus på den ensomhed, jeg har oplevet, på det her med at gå rundt med en ødelæggende angst for sin partner og et fuldstændigt smadret selvværd. At man kan ende der, selv om man som jeg har været velfungerende med et godt job Hvis du helst ikke vil have, at din partner skal vide hvor du/I er, så skal du f.eks. være opmærksom på, at din telefon og dine profiler på f.eks. Facebook, kan være med til at afsløre, hvor du er. Derfor anbefaler vi ofte, at man skifter simkort og lukker sine sociale profiler, før man flytter ind på krisecenter. Det kan vi hjælpe. Vi kan dagligt træffes mellem kl. 8 og 22, i weekenden træffes vi mellem kl. 10 og 22 på telefon 55772270. Har du brug for en samtale, evt. anonym, er du velkommen til at komme eller ringe til os. Man kan henvende sig til os personligt, telefonisk og gennem offentlig myndighed, politi, læge eller skadestue. Vi modtager kvinder fra hele landet Vi har pt. ingen ledige stillinger. Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for! Ophold på et krisecenter. Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter? Hvem kan bo på et krisecenter. Hvem har mulighed for at komme på krisecenter? Hvordan får jeg plads

På sager som de selv skaber, ved at lokke den ene forælder med: du bliver bopæls forælder og kan ødelægge den anden forælder, ved at du kan køre ham/hende, ud af børnenes liv. Hvad mange folk ikke har kendskab til, er at nå en forældre lære at spille udsat og lokkes ind på et krisecenter til at komme forbi når mødestedet har åbent: hver torsdag kl . 18-21 . Er det første gang, du kommer, skal du møde kl . 17 .30 til en kort velkomstsnak . Vil du vide mere om Ventilen Sønderborg kan du besøge vores hjemmeside www .ventilen .dk/byer/sonderborg/, og du kan altid kontakte os på mail: soenderborg@ventilen .dk Det kan være at man har tilpasset sig så meget at man får afværget de voldelige episoder ved sin adfærd. Man kan komme i tvivl om hvorvidt manden stadig er voldelig, fordi volden på den måde kan ligge skjult i forholdet i mange år De mange individuelle bevillinger, som dette beløb omfatter, er en vigtig håndsrækning, der bidrager til, at kvinderne og deres børn kan komme videre i en tilværelse uden vold og trusler. Antallet af medlemmer er afgørende for de muligheder, vi som forening har for at støtte kvinder og børn på Fredericia Krisecenter Ydermere skal det nævnes er det ofte er en enkelt formand i dette udvalg som alene træffer afgørelser der har indflydelse på hele familiers fremtid. Jeg kan kun komme i tanker om en person som tilegnede sig dette i de sidste 100 år - Hiltler! Det kan ikke være rigtigt at dette skal fortsætte

Lev Uden Vold havde i udgangen af 2018 8 efterværnsgrupper i gang fordelt rundt i landet. Samtidigt var én efterværnsgruppe afsluttet. Efterværnsgrupperne har til formål at støtte tidligere voldsudsatte kvinder, mænd og børn til at komme videre i livet efter endt ophold på krisecenter og/eller anden ambulant behandling Her kan kvinderne komme anonymt og få hjælp til selvhjælp, og der er ansat personale, som hjælper med at bearbejde de voldsomme oplevelser. På krisecenteret står kvinderne selv for den daglige husholdning og rengøring. Hvem bruger et krisecenter

Krisecentre - Patienthåndbogen på sundhed

 1. Kvinden kan også blive mere sårbar og 'handicappet', idet hun for-lader sine faste rammer, som er særligt indrettet til hendes behov . Kvinden kan dermed også blive ekstra sårbar overfor de forandrin-ger, som eksempelvis indflytning på et krisecenter kan medføre . Det kan også være sværere for kvinder med handicap at bryde vol
 2. Kontorene står tomme i Landsorganisation af Kvindekrisecentres (LOKK) sekretariat. I knap 30 år har sekretariatet være garant for, at voldsramte kvinder ikke skulle gå forgæves til et krisecenter. Men til nytår er det slut. Organisationen har fået afslag på sin ansøgning om støtte fra Tips.
 3. Hvad sker der på et krisecenter? Først og fremmest får du sikkerhed og tryghed i en presset situation. Du bor og lever så normalt som muligt (også med dine børn.) Du får tilbud om hjælp til at snakke din situation igennem. Du får vejledning til at handle, så du kan komme videre med sit liv
 4. Vær opmærksom på, at der også kan forekomme negativ social kontrol på krisecentrene beboerne imellem. Det kan vise sig ved bemærkninger til en persons påklædning, sprog og opførsel, hvem personen omgås, spisevaner, religiøse vaner eller mangel på samme, fx vedrørende krav til mad, spørgsmål vedrørende faste og bøn mv
 5. De følgende sider er rettet til dig som fagperson, der kan have brug for relevante oplysninger om visitation, optagelseskriterier, døgntakst mm, hvis du har en borger, der har brug for at komme på Silkeborg Krisecenter

hjemmet Fakta om krisecentre

Frivillige kan påtage sig vagter, og har du påtaget dig det, er du med til at sikre, at Vejle krisecenter kan holde døgnåbent. Du påtager dig 2-3 vagter pr. md. dels på/i hverdage, weekender og helligdage, både dag, aften og nat. Ønsker du flere vagter end det, er der altid mulighed for det Du behøver ikke at have synlige mærker på kroppen for at være udsat for vold. Vold kan have mange former, og de forskellige former for vold kan sagtens forekomme samtidig. Volden eskalerer ofte og bliver efterhånden en normal del af forholdet. Vold veksler mellem varme og kulde. Fasen er præget af anger og løfter om bedring til partneren Servicedeklarationen beskriver hvilken service man som bruger kan forvente at få på Søhavegård Krisecenter. Servicedeklarationen indeholder oplysninger om vores målsætning, henvisning, visitation og sikkerhedsvurdering, de fysiske rammer og de væsentligste praktiske oplysninger Samarbejdspartnere på Krisecenter Odense er afgørende for at krisecenteret kan give kvinder og børn de bedste forudsætninger for at komme godt videre. Herunder kan du se, hvem vi i krisecenteret har som samarbejdspartnere

Hvad er et krisecenter? - Dansk Kvindesamfunds Krisecentr

@Peter Hansen - Når en etnisk dansk mand udøver vold, der får en etnisk dansk kvinde til at flygte på krisecenter, er der ikke opbakning fra den øvrige familie og omgangskreds til at hjælpe manden til at opspore kvinden, og hun skal i reglen ikke frygte sine egne søskende, forældre med mere bibeholdelse af den faste opholdskommune. Et midlertidigt ophold kan eksempelvis komme til udtryk som ferieophold i sommerhus, højskoleophold, aflastningsophold og midlertidige ophold på en behandlingsinstitution, jf. § 9 b samt pkt. 280 i Retssikkerhedsvejledningen. Som udgangspunk Krisecenter for kvinder åbner i tidligere fængsel - De kan komme fra Nordjylland, København eller de kan være lokale kvinder. hvilke kvinder der dukker op på centret. Det kommer an. Derudover skal de hele tiden betale af på gælden. De oplever det ofte ikke som en redning at komme på krisecenter uden mulighed for at tjene penge. Tværtimod giver det dem bare flere problemer. Derfor vælger mange af kvinderne at forlade krisecentret for at gå på gaden igen og tjene penge

Mareridt: Krisecentre - mødres bedste kne

i ambulant behandling, kan have behov for efterværnsindsats på linje med voldsudsatte, der har været på krisecenter. Efterværn defineres som en indsats, der ligger i forlængelse af ophold og/eller efter afskærmning fra volden. Efterværn beskri-ves som en tilrettelagt støtte og hjælp efter ophold på krisecenter eller i botilbud me inviterer vi dig til en samtale, så du og vi får mulighed for at vurdere, om hellerup krisecenter er det rette tilbud til dig og dine evt. børn. Dørtelefonsystem Ved hjælp af vores dørtelefon-system holder vi kontrol med, hvem der kommer ind i huset. Du kan komme og gå som du vil døgnet rundt. Hold personalet informere Som barn kan man kun komme på krisecenter sammen med sin mor, men man kan godt ringe til et krisecenter for at få råd og vejledning. Hvad hvis man bare skal væk? Hvis man er udsat for vold fra sine forældre, hvis forældrene er misbrugere eller hvis man er i aku Sønderborg Kvinde- & Krisecenter søger en socialrådgiver til en fast stilling på 28 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat pr. 1.9. 2019. Hvem er vi: Vores målgruppe er kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller stalking fra nogen i deres.. Jeg havde faktisk ikke lyst til at være alene, men jeg kunne samtidig heller ikke komme på, hvem jeg kunne skrive til. Jeg blev mindet om, at jeg faktisk godt kan lide at være social

Ophold på krisecenter — Socialstyrelsen - Viden til gav

 1. Børn, der flytter krisecenter, har svære oplevelser med sig. Vi ved, at det at være vidne til vold mod en forælder kan være lige så skadeligt som selv at være udsat for volden. Samtidig er børnene utrygge ved den nye situation og uvisheden om, hvad der skal ske, og hvornår de kan komme hjem igen
 2. hed hvor de føler, at de skal passe på den mor, som ikke er i stand til at passe på sig selv. Eller som enorm angst og bekymring — for hvis de voksne ikke kan beskytte mig, hvem kan så? Børn tilbydes automatisk psykologhjælp, når de kommer på Holstebro krisecenter. Der findes også gratis behandlingstil
 3. På mandecentret opfattes de kontaktforsøg og handlinger, der kan komme i kølvandet på et parforholdsbrud, ikke nødvendigvis som stalking. Det antydes, at den forudgående intime relation gør, at adfærden kan opfattes som et udtryk for forsmået kærlighed. (Vold i nære relationer, side 37)
 4. I denne fase er det psykisk vold du udsættes for; f.eks. vil han bestemme, hvad du må bruge dine penge på, hvem du mødes med, hvad tid du skal komme hjem osv. Du vil sikkert glatte ud og gøre hvad du kan, for at undgå skænderier og konflikter
 5. At komme på krisecenter kan have meget alvorlige konsekvenser for den unge, fordi personen bliver taget væk fra familien. Rygter og sladder kan have en meget negativ konsekvens for den unge og familien, og man bør derfor være helt sikker på, at krisecenter er den bedste løsning
 6. istrerende direktør Leif Maibom og kunstnerisk leder Jeanne Boel samt Hotel Sønderborg Strands sommerbuffet.Man deltager ved at sende det rigtige svar på e-mail
 7. Du kan ikke komme på listen, hvis For at komme på ventelisten skal du leve op til kriterierne. Det er derfor langt fra alle, der kan blive skrevet på listen. Typisk vil du ikke kunne komme på den boligsociale venteliste, hvis: Dit boligproblem har været forudsigeligt

Hvad er et Krisecenter? - Krisecenter

I samtaler f.eks. at hjælpe kvinderne med at få øje på, hvem hun har i sit netværk, er der gamle relationer, som kan genoptages? til alle børn på krisecenter fungerer nu ifølge. center. Du kan også bede kommunen, din læge, venner eller fa-milie om hjælp til at opsøge et krisecenter. Du kan få adressen på det nærmeste krisecenter ved at ringe til Landsforeningen af krisecentre på tlf. 70 20 30 82. Telefonen er åben døgnet rundt, og din henvendelse kan være anonym Kolding Krisecenter samarbejder med alle relevante instanser. Vi samarbejder blandt andre med: Landsorganisationen for kvindekrisecentre (LOKK), krisecentre på landsplan, Lev uden vold, kommuner (som f.eks. familie afdelinger, jobcenter og psykiatri og borgerservice), politi, skadestuen, Misbrugscenteret i Kolding, daginstitutioner, skoler, psykologer, Maryfonden, Statsforvaltningen.

På Kolding Krisecenter oprettes en netværksgruppe, hvor tidligere voldsramte kvinder får hjælp til at komme videre i livet. Gruppen ledes af en psykolog. Kolding: Måske er udfordringen at skabe nye venskaber. Måske handler det om, hvordan man samarbejder om fælles børn med en mand, der. og hvis børn bor på Randers Krisecenter, og hvor det giver mening, at fædrene inddrages. Forældrene støttes i at samarbejde om deres forældreskab og om at få deres barns behov i centrum Barnet hjælpes ud af det spændingsfelt mellem forældrene, som kan opstå i forbindelse med, at moderen og barnet flytter på Krisecenter a) hvem er i huset? b) hvordan har huset det? Bagvagt Der er altid en bagvagt, hvilket bety-der, at du kan ringe til en ansat, hvis du får brug for hjælp. Telefonnum-mer til bagvagten står på whiteboard tavlen i køkkenet og i meddelelses-bogen. Akutliste Der er en oversigt over frivillige, der har lyst til at tage en ekstra tør

Ophold - odense.d

 1. Kvalitetsstandard for ophold på kvinde-krisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter er: - at stoppe volden. - at beskytte dig og dine børn mod vold og trusler. - at gøre dig i stand til at fastholde et liv uden vold. Hvem kan få hjælp? Du kan få hjælp, hvis
 2. Du er interesseret i at arbejde for os Du er måske ikke helt klar til at skifte job, eller også venter du bare på det rigtige. Send lidt om hvem du er til os, så vi kan komme i kontakt med dig
 3. børn bor på Randers Krisecenter og hvor det giver me-ning, at fædrene inddrages. Forældrene støttes i at samarbejde om deres forældre-skab og om at få deres barns behov i centrum Barnet hjælpes ud af det spændingsfelt mellem foræl-drene, som kan opstå i forbindelse med, at moderen og barnet flytter på Krisecenter
 4. Idrætscenter Nyborg blev på kort tid omdannet til krisecenter for de mange passagerer, som havde været involveret i togulykken på lavbroen. hvem der havde mest brug for en snak og holdt.

Om os - Kvindehuset Nordsjællan

De skal nok sørge for at melde ham for tyveridelen også. Med lidt god vilje er det røveri og den kan du være sikker på bonner ind. Det er noget andet med tæskede kvinder og børn. Det er sørgeligt. - Hvis du ikke umiddelbart kan finde dem (krisecenter og Mødrehjælpen) så skriv igen og fortæl mig hvilket område du bor i Formålet med puljen er at gøre det lettere at komme videre i arbejdslivet efter en afskedigelse, og man kan få 10.000 kroner i alt. Pengene kan man bruge på kompetenceudvikling. Frederiksværk Krisecenter har oprettet en lille Foto: Jarl Vogel - Kvinderne og deres børn, der bor her lige nu, er meget glade og taknemmelige for den hjælp, de har fået fra andre. Det har en kæmpe betydning, og det er med til også at give dem en tro på, at de kan komme videre fra de kår, de kommer fra, siger Jarl Vogel

Krisecenteret på Frederiksberg - Dansk Kvindesamfunds Krisecentr

Krisecenter Bornholm Kvindekrisecente

Flytning mellem to danske kommuner skal ske ved brug af NemID, med mindre der er helt særlige grunde til, at dette ikke kan lade sig gøre. Klik her for at komme til flytteløsning med digital signatur på Borger.dk . Du skal være registreret med bopæl i CPR på den adresse i Danmark, hvor du reelt opholder dig Har du ikke mulighed for at komme, vil det være en stor hjælp, hvis du melder afbud til os på telefon eller ved at skrive til os. Skriv til os. Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. For borgere og patiente

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på valgstedet på valgdagen, kan du søge om at få lov til at stemme i dit hjem. Frem til den 24. maj kl. 18 kan du søge om at brevstemme i eget hjem. Du søger ved at ringe på tlf. 6474 7440. Du vil få at vide, på hvilket tidspunkt brevstemmemodtagerne kommer hjem til dig For det andet mener jeg, at man skal kunne inkluderes på de krisecentre, der er i forvejen. Og for det tredje vil jeg lige sige i forhold til det, fru Pernille Skipper sagde om diskrimination, at det tror jeg man kan opleve alle steder. Uanset hvem man er, kan man opleve, kan man sige, diskrimination. Og det handler jo noget om, kan man sige.

Information om Hobro Krisecenter - mariagerfjord

Den kan være svært at få øje på. Især hvis man er usikker på, hvad man skal kigge efter. Hvis man ikke kender tegnene. Men psykisk vold er den mest udbredte vol... dsform. Og det ER vold, hvis din partner kontrollerer, bestemmer eller på anden måde har magt over, hvem du ses med. Eller om du overhovedet ses med nogen Hvis Frederikssund Krisecenter har holdt sig til målgruppen, står de tilsyneladende med en god sag mod Guldborgsund Kommune. Serviceloven er nemlig meget klar, når det handler om, hvem der bestemmer, om en kvinde kan få ophold på et krisecenter En kvinde som tager på krisecenter og påstår at hun har været udsat for vold, kan være en kvinde i fare, men kan også være en kvinde, som gør det udelukkende for at forhindre far i at få samvær med børnene. Om der er tale om fare eller chikane ved kun mor og far

De kvinder, der bor på Krisecentret, kan frit komme og gå, som de ønsker det. Dog skal de være tilbage på Krisecentret inden kl. 22.30, medmindre andet er aftalt med personalet. Kvinderne kan modtage besøg, men besøgende skal opholde sig i stueetagens fællesrum muligt således, der kan indledes et samarbejde mellem kvinden, bopælskommune og krisecenter med det formål, at der afstemmes forventninger herunder udflytning fra krisecenter. Bopælskommunen bør understøtte, at børn kan komme i daginstitution og modtage undervisning, mens de har ophold på krisecenter. Der foretages en individue

PRM / LivaRehab åbner nyt krisecenter - Newsbreak

Psykisk vold er meget farlig Danne

 1. For voldsramte. Hvis du er udsat for vold, kan vi hjælpe dig. Du behøver ikke bo på krisecenteret for at få rådgivning. Du kan også ringe til os og få vejledning, eller du kan komme til en eller flere samtaler på krisecenteret hvor vi kan snakke om hvordan du kan komme ud af volden
 2. -Det er en ekstra mulighed for kvinder til at komme videre og forhåbentligt til et liv uden tæv, siger leder af Randers Krisecenter, Hanne Willemoes. Siden 2008 har børn på kvindekrisecentre kunnet få psykologhjælp, og det har gjort en forskel. - Det har vi en forventning om også vil gælde for kvinderne, siger Hanne Willemoes
 3. Det ville have klædt dem, at have erkendt deres fejl og rettet deres metoder, siger Jytte Mejnholdt, forkvinde i LOKK.Hun tror fuldt og fast på tre tidligere beboere på Frederikssund Krisecenter, som har fortalt, at de følte sig dårligt behandlet og følte, at centerleder Karin Bille øvede verbale overgreb på dem.Kvinder har boet.

Hvem kan komme på tidsbegrænset ophold? Tidsbegrænset ophold tager udgangspunkt i en faglig vurdering af hvordan du fungerer og hvilke behov du har for pleje, tilsyn og evt. træning. Du kan få hjælp i form af tidsbegrænset ophold, hvis du: venter på visiteret bolig eller plejehjem, og du kan ikke vente i eget hje Medarbejder på krisecenter havde sex med kriseramte kvinder. Et nært familiemedlem til lederen af Frederikssund Krisecenter har af to omgange indledt et seksuelt forhold til kvindelige beboere. Derudover har personen ifølge tilsynrapport modtaget en for høj løn. Krisecentret er nu sat under skærpet tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden Hos Borgerrådgiveren kan du: - klage over kommunens sagsbe-handling, personalets optræden m.v. - få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen - få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behand-le din klage - få hjælp til at komme videre med e Hvem kan få hjælp og hvor længe? Har du bopæl i Helsingør Kommune og befinder dig på krisecenter, tilbydes støtte- og rådgivning i op til et halvt år. Forløbet skal bidrage til at give dig den bedst mulige start på din nye tilværelse. I særlige tilfælde kan forløbet forlænges med yderligere seks måneder Ejeren boede på krisecenter med barnet og pasning var glippet . De ville ikke tage den. Ved godt de skulle have ringet først, og den veninde der kørte skulle tilbage til byen og på arbejde og der stod hun så med sin kat og anede ikke hvad hun skulle stille op, for på kvindecenteret måtte den ikke være. Jeg var så skuffet over dette Det kan for eksempel være at ens ægtefælle stadig er på arbejde, og så kan man se sit snit til at komme væk, siger hun til P4 København. - Det kan også være, at man kan sige, at man tager på ferie hos tante Oda, og så tager man i virkeligheden hen på et krisecenter, siger Birte Lundgreen

populær: