Home

Dødstegn før død

Død - Wikipedi

Død er enten opphør av liv i en levende organisme, eller tilstanden til organismen etterpå.. Døden kan inntreffe for en hel organisme, eller bare deler av organismen. Det er for eksempel mulig å leve selv om et eller flere organer i kroppen dør Dødsattesten er et dokument, der er retsligt bevis på, at en person er død. Afdøde må ikke lægges i kiste, begraves, brændes eller føres ud af landet, før attesten er udstedt Beskrivelse. Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ) beskriver hvilken informationer der skal dokumenteres i PPJ samt hvilket præhospitalt personale (behandlingsansvarlig på primærambulance, paramediciner og/eller læge på akutlægebile, der er ansvarlig for at dokumentere informationerne i PPJ

Bekendtgørelse af sundhedsloven1). Herved bekendtgøres sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, med de ændringer der følger af § 1, nr. 2 og 3, i lov nr. 254 af 6. april 2018, § 20 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, § 1 i lov nr. 557 af 29. maj 2018, § 1 i lov nr. 558 af 29. maj 2018, § 1, nr. 10-21, i lov nr. 728 af 8. juni 2018, lov nr. 729 af 8. juni 2018 og. Kommende lovændring. 1/7 2019 ved lov nr. 1555 af 18/12 2018 (Autorisation af ambulancebehandlere og registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), opgavespecifik autorisation af behandlerfarmaceuter, genordination af receptpligtig medicin, ordination af dosisdispensering med tilskud, organisatorisk ansvar m.v.) § 3 [LF 63 2018-19] indsættes

Død er enten opphør av liv i en levende organisme, eller tilstanden til organismen etterpå.. Døden kan inntreffe for en hel organisme, eller bare deler av organismen. Det er for eksempel mulig å leve selv om et eller flere organer i kroppen dør Dødsattesten er et dokument, der er retsligt bevis på, at en person er død. Afdøde må ikke lægges i kiste, begraves, brændes eller føres ud af landet, før attesten er udstedt

Dødsattesten er bevis på, at en person er død

  1. Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ
  2. Sundhedsloven - Bekendtgørelse af sundhedsloven
  3. Sundhedslov - Forsid

populær: