Home

Henvisning danskuddannelse

Danskuddannelse — Udlændinge- og Integrationsministerie

Materiale til brug for henvisning af udlændinge til danskuddannelse. Skabeloner og vejledning til henvisning Henvisning til danskuddannelse. Skoleundervisningen under et IGU-forløb udgør i alt 20 uger a 37 timer og tilrettelægges i moduler. Modulerne kan efter behov opdeles på dage eller undervisningstimer. Virksomheden og udlændingen aftaler, hvem der tilmelder udlændingen til undervisningen

Object Moved This document may be found her Henvisning til danskuddannelse Hvis du er selvforsørgende kursist (udenlandsk arbejdstager, studerende m.v.) og for første gang henvises til danskuddannelse fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode. Den 5-årige periode begynder den dag, du første gang henvises til danskuddannelse

Danskundervisning - kl

Når kursisten afslutter den pågældende danskuddannelse og modul herpåtilføjes en slutda-to til den samme registrering og en ophørskode, som indikerer enten at kursisten er stop-pet og hvad ophørsårsagen er (enten ophørskdoe eller dato for bestået modul test) Betingelser i forbindelse med betaling af depositum ved henvisning til Danskuddannelse Tilmelding til Danskuddannelse Er du omfattet af kravet om betaling af depositum, kan du ikke påbegynde din danskuddannelse, før Sprogcenter Hellerup har modtaget din betaling. Depositummet er på 1250,- kr. Tilbagebetalin Visitation og henvisning. Vi visiterer ugentlig eller efter aftale. Ønsker du at henvise, så finder udfyldes og udskrives denne henvisning. Tilbagemeldinger. UCplus leverer løbende dokumentation til henvisende myndighed om den enkeltes kursists forløb. Henvisende myndighed modtager hver måned status over kursistens forløb elektronisk

05 / 65 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 • Af de samlede danskuddannelsesforløb blev 47 pct. på Danskuddannelse 1, 48 pct. på Danskuddannelse 2 og 60 pct. på Danskuddannelse 3 fulgt af kvinder. • Af de samlede danskuddannelsesforløb blev 30 pct. på Danskuddannelse 1, 42 pct Henvisning til danskuddannelse. Hvis du er selvforsørgende kursist (udenlandsk arbejdstager, studerende m.v.) og for første gang henvises til danskuddannelse fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode Danskuddannelse 1, 2 og 3. Der er tre forskellige danskuddannelser. Du starter på den, der passer bedst til din uddannelsesmæssige baggrund. Danskuddannelse 1 henvender sig til dig, som ikke kan læse og skrive det latinske alfabet. Danskuddannelse 2 henvender sig til dig, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra dit hjemland IN 722 - Henvisning til danskuddannelse og Udarbejdet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL Side 2 af Stk. 2 Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra selvforsørgende udlændinge, der ikke modtager aktiveringstilbud fra det offentlige. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal afholde udgifterne forbundet med deltagelse i danskuddannelse hos den valgte udbyder

Særligt til kommunerne — Udlændinge- og Integrationsministerie

  1. Alle S-kursister skal betale et depositum på 1.250 kr. (au-pair personer er undtaget), som refunderes når 1) du har bestået modultesten for det modul, du er henvist til, 2) du har bestået den afsluttende prøve for danskuddannelse, 3) du ikke længere er berettiget til danskuddannelse eller 4) du ønsker at ophøre med danskuddannelsen
  2. Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i bopælskommunen eller jobcen- teret. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra selvforsørgende udlændinge, der ikke modtager aktiveringstilbud fra det offentlige
  3. Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i bopælskommunen eller jobcenteret. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra selvforsørgende udlændinge, der ikke modtager aktiveringstilbud fra det offentlige

www.kl.d

  1. Vigtigt om retten til danskuddannelse. Du har ret til danskuddannelse i op til 3 år fra datoen for denne henvisning. Du bestemmer selv, om du vil deltage i danskundervisningen, men de 3 år regnes fra datoen for denne henvisning. Det gælder også, selvom du ikke reagerer på henvisningen, f.eks. hvis du ikke møder op på sprogcentret eller.
  2. Translation for 'henvisning' in the free Danish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio
  3. Betingelser i forbindelse med betaling af gebyr ved henvisning til modul på Danskuddannelse Tilmelding til modul på Danskuddannelse Er du omfattet af kravet om betaling af gebyr, kan du ikke påbegynde dit modul, før Sprogcenter Hellerup har modtaget din betaling. Gebyret er på 2.000,- kr. Ingen tilbagebetalin
  4. Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i kursistens bopælskommune til en udbyder af danskuddannelse. Kommunalbestyrelsen henviser til ét modul ad gangen. Kommunalbestyrelsen kan ikke henvise til et nyt modul, før kursisten har bestået modultesten for det modul, hvor den pågældende er indplaceret
  5. Danish: ·reference· referral Definition from Wiktionary, the free dictionar
  6. dre del af undervisningsudgiften per kursist per modul. Der er samtidig enighed om at fast-
  7. § 6. Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i bopælskommunen eller arbejdsformidlingen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra selvforsørgende udlændinge, der ikke modtager aktiveringstilbud fra det offentlige, såfremt udgifterne for deltagelse i uddannelsen.

UCplus Center for Danskuddannelse tilbyder de ministerielle danskuddannelser 1, 2 og 3, og derudover har vi uddannelser, der direkte kombinerer danskuddannelse og joberfaring. Læs mere om Undervisningsministeriets beskrivelse af danskuddannelserne her. UCplus tilbyder undervisning i dagtimerne, om aftenen og om lørdagen Danskuddannelse for internationale medarbejdere, studerende og andre selvforsørgede voksne er indrettet som et klippekort. Du kan modtage danskuddannelse i max 3 ½ år over en periode på 5 år. De 5 år starter når du først er tilmeldt danskuddannelse eller senest 30 dage efter du har modtaget din henvisning fra kommunen

Jobcenteret sender en henvisning til Sprogcentret, som indkalder dig til en visitationssamtale, hvor vi taler om, hvilken Danskuddannelse og hvilket hold du skal gå på. Hvis du er flygtning eller på anden vis integrationsborger, au pair eller familiesammenført med en dansk statsborger, er uddannelsen gratis View Veselina Norre's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Veselina has 4 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Veselina's. Voksne udlændinge har ret til gratis danskundervisning i 3 år efter ankomst til Danmark.. Man kan tage en Danskuddannelse med afsluttende statskontrolleret prøve i dansk, eller man kan som arbejdstager tilmelde sig et kort kursus i Introdansk. Før du kan starte, skal du have en henvisning fra Jobcentret i den kommune, hvor du bor

Efter modul 5 og bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende niveau, kan du gå på Danskuddannelse 3 modul 6 og forberede dig til Studieprøven.. Læs mere terkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra S-kursister, der ikke modtager be-skæftigelsesrettede tilbud fra det offentlige. Kommunalbe-styrelsen i bopælskommunen skal afholde udgifterne for-bundet med deltagelse i danskuddannelse hos den valgte ud-byder. Stk. 3. Henvisning til en udbyder efter stk. 2 sker.

- henvisning til danskuddannelse og samarbejde med sprogskolen. Interpreter, translator (Russian) Herning Kommune February 2011 - Present 8 years 4 months Referral for Danish class . If you have a valid residence permit, a CPR number and a registered address within the municipality of Aarhus, you are entitled to up to three years of Danish education paid for by the municipality. You need to get a referral for Danish Classes(henvisning til danskuddannelse) from Jobcente

BEK om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. BEK om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. Bekendtgørelse af udlændingelove Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i kursistens bopælskommune. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding henvise den pågældende til danskuddannelse. Det følger af integrationslovens bestemmelser i § 21, stk. 1, og § 24 d Au Pair fra lande uden for EU har kun krav på 2 modulers danskuddannelse. Au Pair fra EU lande har ret til treårige danskuddannelses. Studerende skal være optaget på en videregående uddannelse for at modtage et tilbud om danskuddannelse Tolkning i forbindelse med visitation og henvisning til danskuddannelse indgår ikke i modul-taksterne. Stk. 3. Overskridelser afrnormtiden Modultaksten er baseret på en forventet progression hos kursisten. Hvis kursisten ikke har gennemført et modul indenfor normtiden, tager CDI initiativ til en samtale med henvisend Det er vigtigt, at kommunen i den skriftlige indkaldelse af udlændingen til møde om henvisning til danskuddannelse oplyser udlændingen om, at hvis den pågældende ikke møder op, vil den treårige uddannelsesret begynde at løbe fra det tidspunkt, hvor uddannelsestilbuddet står åbent for den pågældende. 3.4 Afbrydelse af danskuddannelse.

Studerende skal være optaget på en videregående uddannelse for at modtage et tilbud om danskuddannelse. Du skal afvente at modtage et brev fra Kommunen eller det Sprogcenter som du har søgt en henvisning til Tolkning i forbindelse med visitation og henvisning til danskuddannelse indgår ikke i modul-taksterne. Stk. 3. Overskridelser af normtiden Modultaksten er baseret på en forventet progression hos kursisten. Hvis kursisten ikke har gennemført et modul indenfor normtiden, tager CDI initiativ til en samtale med henvisend Når du går på en Danskuddannelse, er det vigtigt, at du følger undervisningen, så du kan bestå modultest og senere afgangsprøven. Hvert modul har en bestemt læringstid, og du skal senest til modultest, når læringstiden slutter - også selvom du har været fraværende undervejs i forløbet danskuddannelse i 3 år. at jeg giver samtykke til, at mine personoplysninger må bruges af sprogcentret og af Københavns Kommune ved behandling af ansøgninger om henvisning til danskuddannelse for min person. Dato:_____ _____ ____

Danskuddannelse - kk

Henvisning til danskuddannelse kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5 og du har derfor som udgangspunkt ét klip per modul til at gennemføre Optagelse til intro-dansk sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i bopælskommunen eller, hvis udlændingen endnu ikke er folkeregistreret, efter henvisning fra den kommunalbestyrelse, som udlændingen har anmodet om intro-dansk, jf. 16 b, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 2 Henvisning til sprogskole. Ønsker du at gøre brug af din ret til danskuddannelse, skal du henvende dig i Job og Borgerservice, Hobrovej 110 i Støvring. Undervisningen foregår hos A2B Sprog, Grangårdscentret 5, 1. 1, 9530 Støvring. Der er mulighed for undervisning på både dag- og aftenhold Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet for undervisningen er at forstå, tale og læse dansk med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked, i efterfølgende arbejdsmarkedsuddannelse og som borger i det danske samfund I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 1128 af 13. oktober 2017, som ændret henvisning til sygdom ønsker dispensation.

Henvisning til danskuddannelse Blanketten skal anvendes ved henvisning til danskuddannelse. Udfyldning af blankettens felter Henvisningsdatoer Kommunen anfører ved henvisningen dels den aktuelle henvis- ningsdato, dels anføres datoen for, hvornår udlændingen er blevet henvist til danskuddannelse første gang. Hvis udlændingen er tilflyt Er du familiesammenført, og er der stillet krav om, at din ægtefælle skal forsørge dig, har du stadig ret til at deltage i danskuddannelse. Du skal henvende dig hos din sagsbehandler i Integrationsafdelingen for at blive henvist til danskundervisning Vejlederen er den første du møder, når du starter på Danskuddannelse. Når vejlederen på Danskuddannelserne har modtaget en henvisning fra Jobcentret, indkalder hun dig til en visitationssamtale. Her informerer vejlederen dig om Danskuddannelserne. Du skal fortælle om din skolebaggrund, dine arbejdserfaringer og dine sprogkundskaber Danskuddannelse, Integrationskontrakt og boligplacering. Flygtninge og familiesammenførte de første 3 år i Danmark Center for Arbejdsmarked og Integration Kontakt: Integration og Netværk 3. Introduktionsforløb Henvisning til Danskuddannelse jf. Integrationsloven Eu-borgere Au-pairs Center for Arbejdsmarked og Integratio (IT), 5. kt. (økonomi og koordination), YDS (henvisning af S-kursister og betalingstilsagn), JCI (henvisninger I2-kursister) samt CBSI (danskuddannelse I-kursister). Der er i forbindelse med det periodiske tilsyn for 2018 afholdt møder med ledelsen, observeret undervisning samt udført kontrol af de fysisk

Man starter sin danskuddannelse ved at henvende sig til Jobcentret som sender en henvisning til os på Sprogcentret. Derefter bliver man indkaldt til en visitationssamtale. Som ny kursist bliver man indplaceret på en af de tre forskellige danskuddannelser i henhold til individuelle forudsætninger og mål Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra selvforsørgende udlændinge, der ikke modtager aktiveringstilbud fra det offentlige, såfremt udgifterne for deltagelse i uddannelsen hos den pågældende udbyder ikke overstiger den vejledende modultakst, jf. § 13, stk. 3

igu og danskuddannelse: Henvisning til danskuddannelse Skoleundervisningen under et IGU-forløb udgør i alt 20 uger á 37 timer og tilrettelægges i moduler. Modulerne kan efter behov opdeles på dage eller undervisningstimer. Virksomheden og udlændingen aftaler, hvem der tilmelder udlændingen til undervisningen · Rettelse af intern fejl ved oprettelse af henvisning via Kursistadm >> Henv./ansøg . Læs nærmere i versionsbrevet. Programmel 64bit . Versionsbrev. 15-08-2018. LUDUS Web 2.64.0. LUDUS Web 2.64.0 indeholder blandt andet: · I nogle vinduer blev teksten ikke ombrudt som forventet, dette er nu rettet Med nærværende udbud af danskuddannelse til voksne selvforsørgende udlændinge ønsker Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at give alle voksne selvforsørgende udlændinge den bedste mulighed for at tilegne sig dansk som andetsprog, så de gennem beskæftigelse og uddannelse kan indgå som aktive medborgere i byen - Henvisning til danskuddannelse - Sagsbehandling i forbindelse med familiesammenføring - Opkvalificering i form af f.eks. henvisning til løntilskud og prakti Nu ligger skabelon til brug for kommunernes henvisning af udlændinge til danskuddannelse på KL's hjemmeside. NØGLESPILLER: Han skal stå i spidsen for Danmarks største arbejdsgiverorganisation og sidde for bordenden, når den næste private overenskomst skal bokses på plads. Lars Sandahl.

Rudersdal Kommunes kursister udgjorde i 2018 i alt 17 kursister ud af 2.455, svarende til 0,69 % af sprogcentrets grundlag. Samtlige kursister fra Rudersdal Kommune er selvforsørgere (S-kursister), og dermed skal bopælskommunen efterkomme et ønske fra kursisten om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder Koordinerende sagsbehandler ift. beskæftigelsesindsatsen for flygtninge; herunder henvisning til danskuddannelse, praktik og løntilskud, samt opkvalificering til det ordinære arbejdsmarked via branchepakkeforløb b) Henvisning fra UU-vejleder, PPR-medarbejder eller rådgiver i Familiegruppe/Jobcenter eller c) Ansøgning via optagelse.dk (10. klasseforløb) Ved fremsendelse af betalingstilsagn kan UngAUC optage unge fra andre kommuner end Aalborg. Samarbejd FGU Følg med i implementeringen. De forberedende tilbud lægges sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Fra august 2019 står uddannelsen klar til unge under 25 år

Spring til hovedindhold (tryk Enter) Spring til hovedmenu (tryk Enter Målet for Danskuddannelse 3 er, at kursisterne skal kunne få et job eller tage fortsat uddannelse samt kunne fungere aktivt som borger i det danske samfund. Moduler og Danskprøve 3. Danskuddannelse 3 har fem moduler af forskellig varighed. De første moduler er på op til fire -fem måneder, det sidste på op til ni måneder

Til henvisende myndighed - Center for Danskuddannelse

derefter henvisning. Når IA Sprog modtager henvisning, kan kursisten sættes på hold. Om visitationen Der er ca. to ugers ventetid på visitation - dog er ventetiden kortere, hvis der er tale om visitation til intensivundervisning, fjernundervisning og lign. Visitationen varer ca. en time Integrations og repatriering - for ydelses- og administrative medarbejdere - et kursus om repatriering, danskuddannelse mm. Arbejder du på integrationsområdet med repatriering, henvisning til danskundervisning, økonomisk sikkerhedsstillelse, hjemtagelse af tilskud eller dele af det, er dette kursus måske noget for dig Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet danskundervisning hos en bestemt udbyder fra selvforsørgende udlændinge, der ikke modtager aktiveringstilbud fra det offentlige Danskuddannelse for Flygtning/indvandrer Som udlænding bosat i Syddjurs Kommune kan du få tilbudt danskundervisning på en sprogskole via en henvisning fra Syddjurs Kommune. Hvis du har opholdstilladelse efter Integrationsloven, kan du blive tilbudt gratis deltagelse i danskuddannelse, når du deltager i et op til 3 år langt introduktions. Find og download information og blanketter om henvisning til danskundervisning. Her på siden kan du give besked om ophør med danskuddannelse. Sprogcenter Randers

Danskundervisning Roskilde Kommun

Vi underviser i dansk efter loven om danskuddannelse, men derudover deltager eleverne også i undervisning i relevante fag, som matematik, engelsk, samfundsfag, medborgerskab, økonomi mm. Ud over undervisning får eleverne også hjælp til at komme i praktik, og Globus tilbyder vejledning efter behov i forhold til praktik, fritidsaktiviteter mm Stk. 2. Danskuddannelse skal bidrage til, at voksne udlændinge så hurtigt som muligt efter at have fået opholdstilladelse i Danmark tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende det danske sprog og opnå kendskab til det danske arbejdsmarked, så de herved får mulighed for at komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv

LO og FTF har modtaget forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelses-indsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m Hvis du lige er kommet til Danmark inden for de sidste 3 år, eller hvis du er flygtning eller familiesammenført kan du få hjælp til at blive integreret Der er løbende optag efter henvisning fra rådgiver på Jobcenter. Henvisning vedlægges jobplan/integrationskontrakt og bilag, som har betydning for skolegang. UngAUC indbyder elev og rådgiver til samtale med aftaler om opstart, forløb og målsætning. UngAUC meddeler dette til henvisende rådgiver vægtet maksimumpris for tilbudsgivernes tilbudte priser for Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 på 13.000 kr., der ikke afspejlede det normale prisniveau, og idet Københavns Kommunes pointudmåling inden for det kunstigt og diskretionært fastsatte prisspænd derfor bevirkede en kunstig høj vægt-ning af priskriteriet Såfremt tilbudsgiver modtager henvisning af kursist en fredag, kan opstart på Danskuddannelse senest ske førstkommende onsdag. 18 Bilag 3 Kravspecifikation Favrskov Tilkøbsydelse Krav 4.2 Kursisterne skal kunne påbegynde et forløb på tilbuddet dagen efter henvisningen - ikke behov for visitering?) Kravet ændres

Du skal kontakte Jobcenteret og bede dem om at sende os en henvisning. Når vi har modtaget den, vil du modtage et brev med en invitation til et møde med vores vejleder. Til mødet finder I ud af, hvilken danskuddannelse der passer bedst til dig, og sammen finder I også en startdato Den enkelte borger starter på forløbet efter visitation fra Jobcentret. Der visiteres både til danskuddannelse og det erhvervsrettede forløb, ved udfyldelse af blanket IN722, Henvisning til Danskuddannelse og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, med markering af samtidig opstart på Den Erhvervsrettede Sprogskole

Her kan du finde løbende statistikker over aktiviteten på danskuddannelserne til voksne udlændinge og sammenligne tallene på tværs af sprogcentrene Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen skal efterkomme et ønske om henvisning til danskuddannelse hos en bestemt udbyder fra selvforsørgende udlændinge, der ikke modtager aktiveringstilbud fra det offentlige, såfremt udgifterne for deltagelse i uddannelsen hos den pågældende udbyder ikke overstiger den vejledende modultakst, jf Henvisning til danskuddannelse Lov om dagpenge ved sygdom Sygedagpenge - forlængelse samt revurdering af dagpenge Lov om Social pension Indstilling til førtidspensio

Danskuddannelse til voksne udlændinge m

Toggle navigation. Lisa hange. Projekteerimine-Arhitekt-Detailplaneering-Hoonete projekteerimin Danskuddannelse Henvisning inden en måned Danskundervisning Tidlig indsats (praktik inden 2 uger og senest 4 uger) Kontinuerlig virksomhedsrettet indsat

Du kan altid kontakte en af vores afdelinger for at tilmelde dig et kursus. Ønsker du at starte på Danskuddannelsen kan du også kontakte din kommune forinden. For at starte på Danskuddannelsen skal du i de fleste tilfælde til et interview forinden og for at starte på FVU, skal du til en test - dette for at finde lige netop det hold, der matcher dit niveau Selve sagsbehandlingen af flygtninge og indvandrere varetages af Integrationsteamet på Jobcenter Kolding. Sagsbehandlerne har ansvaret for igangsættelse af integrationsprogrammet bestående af henvisning til lovpligtig danskuddannelse og et beskæftigelsesrettet tilbud. Derover afholder teamet lovpligtige samtaler, udarbejder. gyndt en danskuddannelse, finder § 1, nr. 2, § 2 f i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. som affattet ved § 1, nr. 3, og § 1, nr. 14, anvendelse ved henvisning til et nyt modul. Stk. 6. For flygtninge, som kommunen har anvist et mid-lertidigt opholdssted i en anden kommune inden den 1. jul Danskuddannelse i Kommunen skal bidrage til, at udlændinge opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og almene færdigheder med henblik på at sikre, at udlændinge integreres, samt bliver i stand til at forsørge sig selv. Leverandøren skal i samarbejde med Kommunen sikre, at tilbud om danskuddannelse tilrettelægges, så målene nås Udbyders navn og adresse Første henvisningsdato Aktuel henvisningsdato Henvisning til danskuddannelse og intro-dansk 1. Personoplysninger Navn Personnummer c/o Kildeskattenr. (hvis ikke folkeregistreret) Adresse/kontaktadresse (hvis ikke folkeregistreret) Telefonnummer Statsborgerskab Modersmå

populær: